همه چیز درباره معلمی

عضو جامعه ی ستاره پردازان دانشگاه آزاد اسلامی سردشت

همه چیز درباره ی معلمی (عضو جامعه ستاره پردازان دانشگاه آزاد اسلامی سردشت)


1- توانایی جذب دانش آموزان:

یکی از ویژگیهای معلم کار آمد جذب شاگردان به جلسات درس و ادامه شرکت آنان در فعالیتهای یادگیری می باشد توانایی اشتغال اهداف درس به دانش آموزان و تأثیرات عمیقی بر آمادگی دانش آموزان شرکت در کلاس می شود.

 2- جلب توجه:

معلمان باید از راهکارهایی که توجه دانش آموزان را جلب و آنها را درگیر یادگیری می کنند بهره بگیرند.

3- نگه داشتن دانش آموزان در فضای یادگیری:

          معلمان باید موقعیت هایی را در کلاس به وجود آورند که باعث حفظ و نگهداری دانش آموزان در فضای یادگیری می شود.

4- محبت به دانش آموزان:

معلم باید علاقه و محبت خود را هم به صورت کلاس و هم از طریق ابزارهایی غیر کلامی چون حفظ و تداوم،ارتباط چشمی با آنان، لبخند زدن و ایماء و اشاره نشان دهند.

                                                           خانم سهیلا بهروز دبستان کوثر

 

1- خوش رفتاری:

          برخورد مناسب و عاطفی با دانش آموزان باعث ایجاد رابطه عاطفی محکم بین معلم و دانش آموزان می شود.

2- مهارت در شغل معلمی:

نداشتن مهارت و عدم توانایی در کلاس داری یکی از علل مهم افت تحصیلی و عدم توانایی در کنترل کلاس می باشد، که دراین راستا معلم باید هم به تفاوتهای فردی و هم به استعدادها و علایق دانش آموزان توجه نماید.

3- داشتن اطلاعات و معلومات کافی در زمینه کاری خود:

معلم در زمینه رشته تدریس خود باید اطلاعات کافی داشته باشد معلم باید فراتر از کتب درسی اطلاعات داشته باشد.

4- قدرت بیان و تفهیم مطالب:

داشتن اطلاعات و معلومات به تنهایی کافی نیست معلم بای در بیان مطالب مهارت داشته باشد تا بتواند آنچه که مورد نظر و توجه در آموزش و پرورش است را انتقال دهد.

                                             سهیلا سنه­ای دبیر شیمی،دبیرستان زینب کبری

 

  

چهار ویژگی اثر بخش معلم از دیدگاه اساتید

1-    انگیزش خلاقیتهای دانش آموزان از طریق طرح سؤالات ابتکاری مرتبط با موضوع درس

2-    ارائه چکیدهای از موضوع تدریس در ابتدای کلاس(حتی الامکان به صورت نموداری)و جمع بندی نهایی موضوع در انتها

3-    برگزاری جلسه کلاس به صورت مشارکتی نه معلم محور

4-    ارتباط دادن موضوع درس با مثالهای واقعی در دنیای خارج

                                          آقای رشید پور کارشناس ارشد حسابداری

 

1- همیشه شایستگی را بر شهرت مقدم بداند. هرگز با دانش آموزان شوخی بی جا نکند.

2- از مطالبی که تدریس نکرده است سؤال امتحانی ندهد.

3- هرگز گمان نکند که سکوت دانش آموزان به معنای فهمین آنهاست.

4- هرگز فرض نکند که دانش آموزان تنها درس اورا دارند.

                                     آقای ابراهیم ابوبکری کارشناس ارشد ادبیات

 

1- دانش آموزان را به خاطر توجه و تلاش که برای یادگیری می کنند، تشویق کند.

2-  معلم اثر بخش باید موقعیت هایی را در کلاس به وجود آورد که باعث حفظ و نگهداری دانش آموزان در فضای یادگیری شود.

3-    در جریان انجام تکلیف های انفرادی، معلمان باید بین دانش آموزان حرکت کنند و بر کار آنها نظارت داشته باشد.

4-  معلم اثر بخش باید دستورهای کوتاه و صریح بدهد،زیرا سبب می شود دانش آموز روی موضوع اصلی تمرکز کند، مشکل را به راحتی تشخیص دهد و بتواند آن را حل کند.

5-  نحوه شروع و پایان تدریس خوبی داشته باشد، وقتی وارد کلاس می شود با لبخند به دانش آموزان سلام کند و زمانی که از کلاس بیرون می رود به هر کدام جمله مثبتی بگوید،حتی یک لبخند و خداحافظی بی تأثیر نیست.           

                                             آقای ثتایی کارشناس ارشد مدیریت مالی

 

1-  داشتن سواد در رشته مربوط به اندازه کافی و داشتن آمادگی بسیار مناسب از لحاظ روانی و روانشناختی ارائه مطالب درسی.

2-  آگاه به کلیه سطوح رشته ی کودکان و انتخاب روش تدریس متناسب با سطوح رشدی کودکان و داشتن صبرو حوصله بسیار زیاد جهت تدریس و همچنین داشتن اخلاق شغل معلمی.

3-  آگاهی نسبت به تمام شیوه ی تدریس و الگوهای عمومی آموزش با توجه به مقاطع سنی و داشتن خصوصیات روانی و اجتماعی مناسب با حرفه معلمی و توانایی ایجاد یادگیری برای دانش آموزان.

4-    ارزشیابی و ارزیاب در سنجش تواناییهای ذهنی و شناختی کودکان.

                                   آقای کریم خضرنیا کارشناس ارشد روانشناسی

 

1- معلمان خوب منتظر موفقییت همه دانش آموزان هستند:

     اگر ما خود ارزیابی مان را بر پایه موفقییت دانش آموزان قرار دهیم، حتما نامید خواهیم شد. در همه سطوح، به خصوص در آموزش بزرگسالان، فاکتورهای زیادی در زندگی دانش آموزش وجود دارد که نمی گذارد معلم موفقییت همه را تضمین کند. در عین حال، اگر ما بادیدگاهی جبری، دانش آموزانمان را به رفتاری"دست من که نیست" واگذار کنیم، بجه ها بی تعهدی ما را حس می کنند و نا امید می شوند. ولی ما می توانیم با یک سؤال ساده محیط شادی را درست کنیم. آیا من همه کارهای که می توانستم در این کلاس، در این زمان برای رسیدن به نیازهای همه بچه ها،برای رسیدن به همه موفقییت انجام بدهم، انجام داده؟ تا وقتی می توانید بگویید:بله، شما محیط موفقی را فراهم کرده اید.

2-    معلمان خوب برای رسیدن به نیازهای بچه ها تغییر می کنند و منطبق می شوند:

آیا واقعا می توانیم ادعا کنیم در کلاس جغرافی درس داده ایم، در حالیکه هیچ کس مفاهیم تدریس ما را نفهمیده است؟ما به بچه ها درس می دهیم که یاد بگیرند و وقتی یاد نمی گیرند، باید استراتژی های تازه ایجاد کنیم، به راه های تازه فکر کنیم،و کلا هر کاری که بتوانیم برای زنده کردن فرایند یادگیری انجام دهیم.

3-    معلمان خوب از ندانستن ناراحت نمی شوند:

اگر ما صادقانه و متفکرانه به آنجه در کلاس روی می دهد فکر کنیم، اغلب مشکلات و معماهایی را خواهیم یافت که نمی توانیم فورا آنها را حل کنیم،و تدریس ما در صورتی سودمند است که بتوانیم اندکی با یک سؤال زندگی کنیم، بیندیشیم و مشاهده کنیم و بگذاریم پاسخ سؤال در جواب و وضعییت خاصی که در آن هستیم، خود رشد کند.

4-    معلمان خوب متفکر هستند:

معلم های خوب به طور عادی به کلاس شان،دانش آموزانشان، روش هایشان و محتوای تدریس شان فکر می کنند.آنها مقایسه می کنند و در تضاد بررسی می کنند. تمایزها و تشابه ها را ترمیم می کند،دوره می کند،حذف می کنند و ذخیره می کند.عدم موفقییت در مشاهده آنچه در کلاس رخ میدهد ما را از تدریس و فرایند یادگیری جدا می کند و اگر خودمان جدا باشیم. چطور می توانیم ارتباط ژدید بیاوریم؟

                             آقای آرش عزیزی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

 

 

 چهار ویژگی اثر بخش معلم از دیدگاه دانش آموزان

1-  توانایی علمی: یک معلم خوب باید در درس و رشته مورد تدریس خود از توانایی علمی قابل قبول برخوردار باشد تا دانسته های مورد نیاز را بتواند به دانش آموزان انتقال دهد

2-  روابط انانی خوب:یک معلم خوب باید در برقراری روابط انسانی با دانشآموزان توانا باشد تا ضمن الگو شدن برای دانشآموزان با این روابط خوب و انسانی در علاقه مندی دانش آموزان نسبت به درس مؤثر و مفید باشد.

3-  برخورداری از نظم و انضباط: برخورداری یک معلم از نظم در امر تدریس، باعث می شود تا دانش آموزان درس را جدی گرفته و با انضباط لازم در فراگیری درس اهتمام بیشتری معمول دارند.

4-    پشتکار در کار: معلم خوب باید در کار خودش دارای جدیت و پشتکار باشد تا بتواند به هدف آموزش برسد.

                          دانش آموز آریا پناهی دوم دبیرستان، دبیرستان شاهد

 

1-  معلم در بین دانش آموزان تبعیض قائل نشود و همه دانش آموزان را به یک چشم نگاه کند و با همه رفتار مناسب و صمیمی داشته باشد.

2-    معلم به دانش آموزان احترام بگذارد و با آنها به خوبی رفتار کند و نظم و انضباط را در کلاس به خوبی برقرار کند.

3-    قدرت بیان کامل را در همه موارد و امور درسی در رشته تحصیلی داشته باشد.

4-  دارای پوشش مناسب باشد چون اکثر دانش آموزان معلم خود را الگو قرار می دهند و دوست دارند مانند معلم خود باشند

                                                              دانش آموز آرینا آریایی سوم راهنمایی

 

1-    دوست دارم معلم دارای شخصیت شوخ طبع و رفتاری صمیمانه داشته باشد

2-   در دادن نمره ها، برای دانش آموزان سطح پایین ارفاق کند. چون انگیزه ی بیشتری برای درس خواندن پیدا خواهد کرد.

3-    معلم باید ظاهری مرتب و شیک داشته باشد.

4-  معلم سخت گیر و عصبی نباشد و به دانش آموزان احترام بگذارد چون دانش آموز با وجود رفتار معلم از درس و مدرسه زده خواهد شد.

                                                 دانش آموز محمد پیامی اول راهنمایی

   

۱- معلم باید در زندگی اجتماعی نیز راهنمای دانش آموزان باشد راهنمایی معلم سبب می شود که زندگی واقعی در نظرشان معنی پیدا کند.

۲- معلم آگاه و مسلط باید با تأکید بر فرهنگ و با توجه به شرایط تاریخی جامعه کوشش کند تا شاگردان را به ارزش های والای جامعه پیشرفته و انسانی آشنایی کند.

۳- معلم هر اندازه دارای رفتاری انسانی مطلوبی باشد ولی از نظر علمی ضعیف و ناتوان تلقی شود، مورد قبول شاگردان واقع نخواهد بود.

۴- معلم چه شاگرد نگر باشد چه درس نگر ممکن است در رفتار خود با شاگردان رفاقت و اقتدار طلب باشد.اما در حالت کلی باید میانه روی را در نظر داشته باشد.

                                             دانش آموز فرزین بهروز پیش دانشگاهی

 

 1-  من به عنوان یک دانش آموز فکر می کنم که اگر معلم به شخصیت دانش آموزان ارزش قایل شود، دانش آموزان اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند و در امر یادگیری مؤثر باشد.

2-  نحوه گوش دادن عمیق در یادگیری بسیار مهم است یعنی علاوه بر این که مهارتهای سخن گفتن، نوشتن و خواندن باید تقویت شود به امر گوش دادن و درک عمیق مطالب بسیار توجه شود.

3-  ارتباط اولیا با معلمان هم یک امر ضروری می باشد یعنی باید پدر و مادر با مدرسه دائم در ارتباط باشند و از وضعیت و تربیتی، باخبر شوند. ان گاه می فهمند که جنبه مثبت یا منفی،در کجاست و آنوقت به تقویت نقاط مثبت و تضعیف منفی ها همت می گمارند.

4-  عفو و گذشت از جانب یک معلم نسبت به دانش آموز بسیار مهم است. دانش آموز گاهی خطا می کند و یا حرف بی ربطی می زند...پس معلم باید به دیده اغماض بنگرد و با راهنمایی و آموزش صحیح او را مطلع گرداند. به نظر من تنبیه بدنی هم اصلا کار ساز نیست و معلم فقط باید از نیروی عقل و تدبر خویش جهت بر طرف کردن مشکلات دانش آموزان استفاده نماید.

                                              دانش آموز فائزه فیروزی دوم دبیرستان

 

 چهار ویژگی اثر بخش معلم از دیدگاه اولیای دانش آموز

1-  در آنچه می آموزد کاملا استاد باشد و همواره چیزهای تازه یاد بگیرد تا بتواند معلم خوبی باشد و معلم باید به آراستگی ظاهری توجه کند و آن را رعایت کند.

2-  معلم باید با قدرت و خلاقیت و ذهنیات دانش آموزان آشنا شود و میزان تواناییهای آن را در امر تعلیم و تعلم تشخیص دهد.

3-  بهترین راه برای ایجاد یک رابطه درست با دانش آموزان احترام گذاشتن به حقوق فردی آنان است. احترام معلم به شاگردان به تدریج باعث احترام شاگردان به او می شود.

4-    یکی از ویژگی های معلمی در مقایسه با شغل های دیگر داشتن قدرت بیان و استفاده از زبان به شیوه مطلوب است.

                                      ولیّ دانش آموز فرزین بهروز،آقای قادر بهروز

 

1- معلم موفق کسی است که دانش آموزان او را قبول داشته باشند و مورد پسند آنها واقع شود این امر هم در رفتار و اخلاق معلم نمایانگر می شود، یعنی یک معلم اگر در ابتدائی تدریس کند باید با بچه ها در حد توان آنها صحبت کند.   چون که با کودک سر و کارت فتاد               پس زبان کودکی باید گشاد

2- معلم باید به قول و عملی که داده عمل کند، کسی که وفای به عهد کند بزرگوار است. پس باید این باور در دانش آموزان به وجود آید که معلمشان به قول های خود جامه عمل می ژوشاند.

3- یک ویژگی مؤثر دیگر نیز توجه به تفاوتهای فردی است، یعنی معلم باید با هر دانش آموز در حد توان ذهنی و جسمی و خانوادگی او انتظار داشته باشد و آن وقت یادگیری مؤثر واقع می شود.

4-ارزش نهادن به قوانین و مقرراتی که در جامعه حاکم است، توسط معلم خیلی مهم می باشد یعنی هر اندازه معلم به قوانین مدنی یا خصوصی و یا قوانین شهروندی احترام بگذارد، به همان اندازه در فراگیران هم احترام و عمل به قانون ایجاد می شود.

                             ولیّ دانش آموز فائزه فیروزی، آقای منصور فیروزی

 

1- یکی از ویژگی های اثر بخش معلم تفکر انتقادی و انتقاد پذیری را در دانش آموزان پرورش دهد و اصول اخلاقی و انسانی را به دانش آموزان تفهیم کند و به آنان درس زندگی بیاموزد

2-برخورد مناسب معلم با دانش آموز مهم ترین عامل اثر بخش یک معلم در کلاس درس است و یک معلم خوب باید بتواند اضطرابهای عطفی دانش آموزان را برطرف نماید.

3-فرصتهای تازه ای جهت رشد استعدادها و بروز تواناییهای کودک در ابعاد مختلف فراهم کند.

4-یک معلم خوب نباید بین دانش آموزان تبعیض قائل شود باید با همه مهربان باشد و به تفاوت های فردی توجه شود.

                               ولیّ دانش آموز شایان بیتوشی،خانم سرچل ذکی

 

1-  معلم باید با دانش آموزان با محبت و مهربان باشد و طوری رفتار کند که در دانش آموزان اعتماد به نفس به وجود آید و دانش آموزان بهتر و بیشتر با معلم ارتباط برقرار کنند.

2-  معلم باید به تفاوت های فردی توجه داشته باشد و از دانش آموزان با توجه به توانایی ذهنی انتظار داشته باشد در این صورت یادگیری بهتر و مفید خواهد بود

3-  علاقه وافر به شغل معلمی و داشتن اطلاعات به روز و جدید و تعامل دانش آموزان و ایجادرغبت و تعامل با اولیای دانش آموز.

4-  معلم باید با اولیای دانش آموزان در ارتباط باشد تا اولیا از وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموز یعنی فرزندش با خبر باشد، و معلم بای با مشکلات دانش آموزان آشنا باشد و سعی در برطرف کردن آنها باشد.

                     ولیّ دانش آموز احسان خلیل پور، آقای یوسف خلیل پور

 

1-    معلم باید با دانش آموزان مهربان باشد و در عین حال در کارش جدی باشد.

2-    شرایط دانش آموزان را باتوجه به موقعیت سنی و مشکلات آنها در نظر بگیرد.

3-    تفاوت های فردی را مد نظر بگیرد و دانش آموزان را با توجه به توانایی که دارند در نظر بگیرند.

4-    به روشها و فنون تدریس تسلط کافی داشته باشد.

                     ولیّ دانش آموز سمیرا محمدزاده، آقای ابوبکر محمد زاده

         

  

چهار ویژگی از دیدگاه کارکنان اداره آموزش و پرورش

1- معلم از روشهای فنون تدریس آگاه باشد.

2- ارتباط تعاملی معلم با والدین دانش آموزان جهت اثر بخش لازم و ضروری و به روز بودن اطلاعات علمی معلم تأثیر بسزایی خواهد داشت.

3- معلم به شرح وظایف خود آگاه باشد و بتواند با رعایت دقیق آنها و پاسداری از حرمت شغل مقدس معلمی بستر پیشرفت و اثر بخشی را آماده سازد.

4- توجه به نیازهای دانش آموزان و درک آنان در هر مقطع سنی و دوره های تحصیلی مورد انتظار است. معلم باید معلم باید ظاهری آراسته داشته باشد واز لحاظ روان شناسی، رشد فکری و رفتاری داشته باشد.      

                             آقای نوید مجتهدی                                                      

 کارشناس آموزش وارتقاء علمی و مهارت های حرفه ای 

 

1-    داشتن انگیزه و علاقه به تدریس.

2-    ایجاد رابطه عاطفی و صمیمی در بین دانش آموزان.

3-    آشنایی با روشهای نوین تدریس و مسلط کامل بر مطالب و منابع کتابها.

4-    راز داری و آشنایی با فن کلاس داری.

                                                                                                                                                                        آقای یوسف فرخ

                                                                          تعاون

 

 1-    اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی.

2-    سلامت جسمی و روحی

3-    آشنایی با شیوه های نوین تدریس.

4-    آشنایی با ویژگی ها و خصوصیات فراگیران.                                

                                                                                                                                                              آقای یوسف حسن پور

                                                              کارشناس آموزش ابتدایی

                                                                        

1-    تدریس،مشورت، سازماندهی، نظارت، طراحی و وجدان کاری داشته باشد.

2-    ارتقاء دانش و استفاده از روشهای نوین تدریس و توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان.

3-    آماده سازی دانش آموزان برای رویاروی با محیط بیرون و رابطه با محیط زیستی.

4-    ایجاد محیط شاد و آرام برای دانش آموز در محیط کلاس و استفاد از روشهای مشارکتی در کلاس.

                                                                              آقای حسین معروفزاده

                                                        مدیر طرح پراکنده ستاد شاهد

 

1-  انتظارات بزرگ: شما باید طوری برخورد کنید تا متقاعد شوید که دانش آموزان شما می توانند تا سطح انتظارات شما ارتقاء یابند، بنابر این شما به آنها اعتماد به نفس می بخشید.

2-  عدالت/انصاف: بسیاری از معلمان هماهنگی و عدالت را یکی می پندارند.یک معلم هماهنگ روز به روز تغییر نمی کند و یکسان عمل می کند. یک معلم عادل، دانش آموزان را به طور یکسان در نظر می گیرد، اگر معلمان بایک گروه از دانش آموزان به طور متفاوت برخورد کنند،دانش آموزان به خوبی این مسائل را درک می کنند بنابراین خیلی با ملاحظه و با دقت باید برخورد شود.

3-  داشتن حس شوخ طبعی: شوخ طبعی به شما یاری می رساند تا یک معلم موفق شوید، شوخ طبعی تنش، اضطراب و استرس را از کلاس می زداید و کلاس را با نشاط تر می کند، تا با توجه بیشتر به معلم گوش فرا دهند، مهمتر از این شوخ طبعی به شما این اجازه را می دهد تا زندگی شاد داشته باشید.

4-  انعطاف پذیری: یکی از ویژگی های مهم تدریس این است که پیوسته تغییر و تنوع وجود داشته باشد، ایجاد اختلال و قطع روند تدریس به صورت یک امر عدل وجود دارد. بنابراین یک نگرش انعطاف پذیری، نه فقط برای کنترل اعصاب معلم بلکه برای دانش آموزان نیز مفید است، زیرا آنها انتظار دارند که شما باتوجه به موقعیت، تغییراتی ایجاد نمایید موقعییت را تحت کنترل داشته باشید.

                                                                                          آقای رحیم رشیدی

                                                          کارشناس گروه های آموزشی

 

+ نوشته شده در  جمعه دهم دی ۱۳۸۹ساعت 22:10  توسط معصومه بهروز(دانشجوی دانشگاه آزاد سردشت)  |